Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Grafikskolan söker konstnärlig ledare

Grafikskolan är en 2-årig heltids konstutbildning och är den enda konstskolan i Norden som fokuserar på de konstgrafiska uttrycksformerna. Den unika inriktningen och bredden i utbildningen skapar en fruktsam utgångspunkt för fortsatta studier inom fri konst, grafisk formgivning och design. På skolan arbetar sex fasta lärare, rektor, administrativ personal samt ett 10-tal återkommande gästlärare och föreläsare. Med närhet till andra kreativa verksamheter ligger Grafikskolan i Skärholmen i södra Stockholm i ändamålsenliga och generösa lokaler. Som konstnärlig ledare och rektor för skolan blir din uppgift att utveckla utbildningen och skolan samt att upprätthålla och initiera nyskapande samarbeten med andra aktörer, både lokalt och nationellt. Grafikskolan är en liten skola med 29 studenter vilket ger en intim, familjär och kreativ miljö.

KONSTNÄRLIG LEDARE MED REKTORSANSVAR 100%
3 års förordnande, med möjlig förlängning på 3 år. Inleds med 6 månaders provanställning.

Som konstnärlig ledare ska du:
Utveckla och förmedla den konstnärliga visionen till lärare, elever och omvärld
Utveckla undervisningen i dialog med styrelse, myndigheter och marknad
Ta fram förslag på nya utbildningar
Leda arbete med att tillsätta lärare och föreläsare
Utveckla samarbeten och nätverk inom området
Leda antagningsarbetet

Som rektor har du ansvar för:
Personal, personal- och kompetensutveckling
Schemaläggning och budget
Kvalitetskontroll
Personalmöten
Utbildningens plandokument
Kontakt med myndigheter
Utskrift av intyg
Brandsäkerhet
Marknadsföring av skolan
Representera skolan i FRIKS

Som rektor på Grafikskolan skall du ha erfarenhet av pedagogiskt arbete samt dokumenterad erfarenhet av budgetarbete. Du är utbildad vid en konsthögskola. Har dokumenterad god samarbetsförmåga, initiativförmåga och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av undervisning på högskolenivå är inte ett krav, men meriterande. Egen konstnärlig verksamhet med fokus på samtidskonst, grafik eller Artists’ Books är meriterande.

ANSÖK SENAST 3 APRIL
Skicka in ansökan med vidimerad CV till info@grafikskolan.se
Inkludera: Relevanta kopior på betyg och intyg som styrker meriter i ansökan. Dokumenterad pedagogisk kompetens. Specificera undervisnings- och handledarerfarenhet med exempel på kurser, nivå, omfattning, språk och din roll som lärare. Kortfattad redogörelse för idéer och visioner om ämnesområdet, ämnesinnehåll och konstnärligt utvecklingsarbete. Kortfattad redogörelse för dina visioner om utvecklingsarbete inom undervisning. Referenser med namn, adress, telefonnummer och e-postadress.