Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Allmänt

Grafikskolan är den enda konstskolan i Norden som koncentrerar sig på de konstgrafiska uttrycksformerna och Artists’ Book utbildning.

INRIKTNING
Utbildningen är en grundläggande konstutbildning med huvudsaklig inriktning på grafik och konst i bokform / Artists’ Book.

INNEHÅLL
Grafikskolan är en 2-årig utbildning. Första året är ett konstgrafiskt basår och innefattar de konstgrafiska tryckmetoderna samt boktryck, bokbindning och digital bild. Utbildningen ger praktiska och teoretiska kunskaper inom samtliga konstgrafiska metoder; djuptryck, högtryck, genomtryck och plantryck, samt olika tekniker för att överföra digitalt och fotografiskt material. I utbildningen ingår även kurser och workshops i konstteori, bok- och trycksaksproduktion, digital bildbearbetning, original framställning och teckning. 

UPPLÄGG
Utbildningens första år handlar om att tillägna sig grunderna i de konstgrafiska teknikerna, för att under det andra året fördjupa och utveckla ett eget uttryck och driva egna projekt. Utbildningen lägger stor vikt vid studentens individuella konstnärliga utveckling. Varje student har därför egen mentor som följer och stöttar genom läsåret. Kurserna sker oftast i en, två eller tre veckors block. Tid för eget arbete, projekt och mentorsamtal finns insprängda mellan kurserna. Under utbildningen bedrivs löpande konstteoretisk undervisning, i form av föreläsningar och studiebesök. Gemensamma och individuella genomgångar samt självpresentationer tränar studentens förmåga att placera det egna arbetet i ett omvärldsperspektiv. Externa projekt och yrkesorientering introducerar i konstnärens yrkesroll och arbetsvillkor. Varje läsår avslutas med utställning på gallerier eller konsthall. Studenter i utbildningarna har också möjlighet att publicera Artists’ Book, trycksaker och årsböcker på Grafikskolans egna förlag, Print Press Edition. 

MÅL
Utbildningen fungerar som grund för studier på högskolor inom konst, grafisk formgivning och design eller som fundament för ett fortsatt konstnärskap. Studenterna ska efter utbildningen ha en grundläggande hantverkskunskap inom de konstgrafiska teknikerna, bok- och trycksaksproduktion samt skapats sig en bild av grafikens och de reproducerbara teknikernas betydelse i ett historiskt perspektiv – från koppartryck och blytyper till dagens digitala tekniker. 

KURSMATERIAL OCH EKONOMI
Utbildningarna är studiemedelsberättigade (A2 nivå). Grafikskolan tar ut en terminsavgift på 18 500 kr (läsåret 2019-20). Merkostnadslån för avgiften kan sökas från CSN. Avgiften täcker kursmaterial för samtliga kurser under terminen, därtill har studenterna fri tillgång till verkstäder, datorer (MAC), programvara, scanner, skrivare och tryckpressar. För de studenter som vill göra egna projekt utanför kurstiderna finns möjlighet att köpa material genom skolan till självkostnadspris.