Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Grafikgrund

Grafikgrund är en 2-årig grundläggande konstutbildning med inriktning på konstgrafiska uttrycksformer. Den vänder sig till dig med särskilt intresse för grafikens specifika uttryck och möjlighet att mångfaldiga bilder. Inga särskilda tekniska förkunskaper krävs.

UTBILDNINGENS MÅL
Grafikgrund ska ge studenten verktyg till att utveckla sitt påbörjade konstnärskap samt utveckla en grundläggande kunskap i de konstgrafiska teknikerna och verkstäderna.

UTBILDNINGENS OMFATTNING
80 veckor (2 år).

GRAFIKGRUND I
Första utbildningsåret ges en introduktion i de grafiska grundteknikerna och verkstäderna. Kurserna löper under en- till tre veckors perioder. Varje kurs avslutas med genomgång och redovisning. Projekt och verkstadsstudier bygger på eget arbete och fri tillämpning av trycktekniken. Under hela utbildningen har du som student återkommande samtal med skolans mentorer samt deltar i gruppredovisningar och bildanalyser. Alla studenter har egna arbetsplatser samt tillgång till skolans lokaler kvällar och helger.

KURSER
Högtryck, Genomtryck, Collografi, Djuptryck, Plantryck, Omvärld, Projekt, Konstteori, Yrkesorientering, Mentorsamtal samt workshops.

GRAFIKGRUND II  
Utbildningen vänder sig till dig som kommit en bit i din konstnärliga utveckling och har ett specifikt intresse för konstgrafik och reproducerbar bildproduktion. Utbildningen är en fortsättning och påbyggnad av de kurser som ingår i Grafikgrund I. Större tid läggs nu på att utveckla egna projekt. Som student förväntas du ha en grundkunskap inom de konstgrafiska tryckmetoderna. Teknikkurserna har karaktären att lära ut verkstäderna, för fortsatt kvalificerat arbete med egna projekt. Det förutsätts att du som student har förmåga att kunna arbeta självständigt. Gemensamma seminarier genomförs med alla studenter och handledare för idéutbyten och feedback. Som studerande har du egen arbetsplats samt tillgång till skolans lokaler under kvällar och helger. Utbildningen avslutas med utställning och presentation av årets arbete på etablerat konstgalleri eller konsthall.

KURSER
Högtryck, Genomtryck, Djuptryck, Plantryck, Bokhantverk, Boktryck, Projekt, Konstteori, Omvärld, Gestaltning Affisch, Gestaltning Fanzine, Gestaltning Boken som Rum, Yrkesorientering, Mentorsamtal samt workshops.

STUDIEMEDELSBERÄTTIGAD
Utbildningen är studiemedelsberättigad (A2 nivå).

AVGIFT
Terminsavgift läsåren 2019–2021: 4 terminer x 18 500kr*. Betalas till bankgiro 5447-4143. Merkostnadslån för avgiften kan sökas hos CSN. Utbildningen uppbär stadsbidrag och står under tillsyn av Yrkeshögskolemyndigheten.

*Avgiften täcker kursmaterial för samtliga kurser under terminen, därtill har studenterna fri tillgång till datorer (MAC), programvara, scanner och tryckpressar. För de studenter som vill göra egna projekt utanför kurstiderna finns möjlighet att köpa material genom skolan till självkostnadspris.