Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Styrelse

Huvudman för skolan är Stiftelsen Grafikskolan. Styrelsen för Grafikskolan utgörs av ordförande samt nio ledamöter, varav en suppleant och en adjungerad ekonomiansvarig, samt lärar- och studeranderepresentanter. Därtill finns även en arbetsgrupp med representanter från styrelse och personal.

GRAFIKSKOLANS STYRELSE

Niklas Östholm (ordförande), intendent, Konstfrämjandet
Kristoffer Svenberg, konstnär
Shabnam Faraee, konstnär, curator
Malva Fürst, grafisk designer, illustratör
Miriam Andersson-Blecher, konsthallschef, Botkyrka konsthall
Niki Kralli Anell, curator
Erik Annerborn, verksamhetsledare, Konsthall C

Mariana Ekner, rektor, konstnär
Tommy Mäkinen, konstnär, lärare

Solveig Lindgren Inderbitzin, studeranderepresentant

Styrelsen har fem möten per läsår.