Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Styrelse

Huvudman för skolan är Stiftelsen Grafikskolan. Styrelsen för Grafikskolan utgörs av ordförande samt nio ledamöter, varav en suppleant och en adjungerad ekonomiansvarig, samt lärar- och studeranderepresentanter. Därtill finns även en arbetsgrupp med representanter från styrelse och personal.

GRAFIKSKOLANS STYRELSE
Camilla Carlberg (ordförande), avdelningschef och intendent Moderna Museet i Stockholm
Kristoffer Svenberg (ordinarie), konstnär
Zafire Vrba (ordinarie), konstnär
Shabnam Faraee (suppleant), curator
Ulla West (ordinarie), konstnär
Maria Andersson (ordinarie), konstnär
Ylva Åborg (ordinarie), arkitekt SAR/MSA 
Tommy Mäkinen (lärararrepresentant), konstnär och lärare

Styrelsen har fem möten per läsår.