Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Allmänt

Grafikskolan är den enda konstskolan i Norden som koncentrerar sig på de konstgrafiska uttrycksformerna och boktryck/Artists' Books. Skolan startade på 1970-talet i form av kvällskurser på Münchenbryggeriet i Stockholm. Idag är Grafikskolan en 2-årig heltidsutbildning och bedrivs med tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen är studiemedelsberättigande. 

Utbildningen förbereder för högskoleutbildningar som leder till konstnärliga examina, men ger också en gedigen grund för eget konstnärligt arbete. Första året är ett konstgrafiskt basår och innefattar grundläggande kurser i de konstgrafiska tryckmetoderna samt boktryck, bokbindning och digital bild. Det andra året väljer studenterna inriktning mot antingen bild eller Artists’ Books. 

Undervisningen bedrivs genom kurser, workshops, seminarier, eget konstnärligt arbete, enskild handledning och föreläsningar. Förutom studier i konstgrafiska metoder, ingår även kurser i bok- och trycksaksproduktion, konsthistoria, omvärld och yrkesorientering samt föreläsningar med aktuella konstnärer. Under vårterminen genomförs slututställning på etablerad konstinstitution eller galleri. 

Utbildningen omfattar 29 årsplatser. Det förhållandevis låga antalet studenter skapar en intim och familjär stämningen, som gynnar kreativitet och individuell utveckling. Varje student har därtill egen mentor, som följer och stöttar genom läsåret. Som student på skolan har du egen arbetsplats samt tillgång till skolans lokaler på kvällar och helger. På skolan arbetar sex fasta lärare, rektor, administrativ personal, samt ett tiotal återkommande gästlärare och föreläsare. Samtliga lärare och gästlärare är välmeriterade pedagoger och högskoleutbildade konstnärer.

Den unika inriktning och bredden i utbildningen skapar en fruktsam utgångspunkt för fortsatta studier inom fri konst, grafisk formgivning och design, eller som komplement till ett pågående konstnärskap. Genom åren har studenter från Grafikskolan gått vidare till utbildningar på bl.a. Konstfacksskolan, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Konsthögskolan i Umeå, HDK, Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Beckmans Designhögskola i Stockholm, Konsthögskolorna i Oslo, Bergen, Tromsö och Trondheim, Goldsmiths i London, Tamarin Institute i Albuquerque, Glasgow School of Art, Arkitekturskolan/KTH i Stockholm och Konsthögskolan i Köpenhamn.  

Läs mer om utbildningarna på Grafikskolan