Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Antagen student

Har du blivit antagen som student ska du betala in en anmälningsavgift på 1 500:- senast 10 dagar efter du fått antagningsbeskedet. Betald anmälningsavgift bekräftar att du har tackat ja till en studerandeplats. Avgiften betalas till bankgiro 5447-4143. Denna avgift avräknas sedan mot terminsavgiften.

OBS! Antagen student som ej avser att påbörja sin utbildning måste meddela detta till skolan inom angiven tid (vilken meddelas i samband med antagningsbeskedet). Skolan åtar sig att genomföra en utbildning och du åtar dig att delta och betala terminsavgifter. Skulle du av någon anledning i sista stund och efter anvisad tid lämna återbud kvarstår ditt åtagande. Om reserv accepterar din plats befrias du från ditt åtagande, annars inte. Vilka regler som gäller i övrigt vid anstånd och uppehåll i studier hittar du här: ANSTÅND OCH UPPEHÅLL I STUDIER>>

TERMINSAVGIFT
Avgiften för höstterminen är 18 500 kr och för vårterminen 18 500 kr. Terminsavgiften betalas vid terminsstart.

SKOLSTART OCH TIDER
Höstterminen 2020 börjar 31 augusti och slutar 30 december.
Vårterminen 2021 börjar 11 januari och slutar 11 juni.
Undervisningen sker måndag till fredag 9-16

UPPROP
Upprop för höstterminen 2020 är måndag 31 augusti kl 10