Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Antagen student

Har du blivit antagen som student ska du betala in en anmälningsavgift på 1 500:- senast 10 dagar efter du fått antagningsbeskedet. Betald anmälningsavgift bekräftar att du har tackat ja till en studerandeplats. Avgiften betalas på plusgiro 175710-3. Denna avgift avräknas sedan mot terminsavgiften.

OBS! Antagen student som ej avser att påbörja sin utbildning måste meddela detta till skolan inom angiven tid (vilken meddelas i samband med antagningsbeskedet). Skolan åtar sig att genomföra en utbildning och du åtar dig att delta och betala terminsavgifter. Skulle du av någon anledning i sista stund och efter anvisad tid lämna återbud kvarstår ditt åtagande. Om reserv accepterar din plats befrias du från ditt åtagande, annars inte. Vilka regler som gäller i övrigt vid anstånd och uppehåll i studier hittar du här: ANSTÅND OCH UPPEHÅLL I STUDIER>>

TERMINSAVGIFT
Avgiften för höstterminen är 18 500 kr och för vårterminen 18 500 kr. Terminsavgiften betalas vid terminsstart.

SKOLSTART OCH TIDER
Höstterminen 2019 börjar 26 augusti 2019 och slutar 27 december 2019.
Vårterminen 2020 börjar 6 januari 2020 och slutar 5 juni 2020.
Undervisningen sker måndag till fredag 9-16

UPPROP
Upprop för höstterminen 2019 är den 26 augusti, kl. 10.00.