Grafikskolan - konstskola med inriktning grafik

Artists' Book

Artists' Book utbildningen vänder sig till dig som kommit en bit i din konstnärliga utveckling och som har ett intresse för konst i bokform. 

Artists’ Book är en 1-årig projektbaserad utbildning som introducerar traditionellt boktryck samt hjälper dig att genomföra projekt inom Artists' Book genren. Kursen förutsätter att du har en förmåga att arbeta självständigt eftersom stora delar av utbildningen sker i projektform. Förkunskaper i konstgrafiska tekniker är en fördel men inte ett krav. Redan i början av terminen lägger du upp en plan för ditt Artists' Book projekt i samråd med din handledare. Handledaren följer sedan ditt arbete under hela läsåret. I utbildningen ingår obligatoriska kurser; bokhantverk, boktryck,  affischprojekt, fanzine och boken gestaltad som rum, digital bild, konsthistoria och konstteori samt omvärld och yrkesorientering. Det finns möjlighet att välja kompletterande kurser från Grafikgrund II i relation till projektidé. Som studerande deltar du i seminarier och föreläsningar tillsammans med studenter från Grafikgrund. Utbildningen avslutas med utställning och presentation av årets arbete på etablerat konstgalleri eller konsthall.

UTBILDNINGENS MÅL
Artists' Book utbildningen ska ge studenten verktyg till att utveckla sitt redan påbörjade konstnärskap samt utveckla en kunskap kring bok- och trycksaksproduktion som självständig kanal för konstproduktion.

UTBILDNINGENS OMFATTNING
40 veckor.

KURSPLAN
Obligatoriska kurser: Boktryck, Bokhantverk, Konsthistoria/teori, Omvärld, Gestaltning Affisch, Gestaltning Fanzine, Gestaltning Boken som Rum, Yrkesorientering och Projekt. Valbara kurser från Grafikgrund II i relation till projektidé (räknas av mot projekttimmar).

STUDIEMEDELSBERÄTTIGAD
Utbildningen är studiemedelsberättigad (A2 nivå).

AVGIFT
Terminsavgift läsåret 2019-2020: 2 terminer x 18 500 kr.* Betalas till bankgiro 5447-4143. Merkostnadslån för avgiften kan sökas hos CSN. Utbildningen uppbär stadsbidrag och står under tillsyn av Yrkeshögskolemyndigheten.

*Avgiften täcker kursmaterial för samtliga kurser under terminen, därtill har studenterna fri tillgång till verkstäder, datorer (MAC), programvara, scanner och tryckpressar. För de studenter som vill göra egna projekt utanför kurstiderna finns möjlighet att köpa material genom skolan till självkostnadspris.